it:Template:Serie di Shōnen Sunday vi:Tiêu bản:Các loạt truyện phát hành trên tạp chí Shōnen Sunday zh:Template:週刊少年Sunday連載中

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.